เกี่ยวกับ สมบูรณ์ทัวร์
   
    + ประวัติสมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 1
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 2
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 3
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 1
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 2
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 3
 
    + ประวัติสมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่
 
    + รวมภาพการแข่งขัน
 
 
ภาพ คลิปวีดีโอ

 

 

 

 

 

 

 


ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ 2

 

 เมษายน ปีพ.ศ.2549  การแข่งขันกีฬานานาชาติ  Chiangmai international Cricket  Sixes 2006 ครั้งที่19   

Mr. Maurice D. Bromley

ถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนปฎิบัติหน้าที่ ดูแลนักกีฬาในวันแนะนำทีมกีฬา

ในเดือน เมษายน ปีพ.ศ.2549  การแข่งขันกีฬานานาชาติ  Chiangmai international
Cricket  Sixes 2006
ครั้งที่19   สมบูรณ์ทัวร์ ได้รับการไว้วางใจจาก Mr. Maurice D. Bromley
ผู้บริหารงานแข่งขัน  ให้เป็นผู้รับผิดชอบการหให้บริการ รับส่งนักกีฬาและนำเที่ยว ในการแข่งขันกีฬา นานาชาติเชียงใหม่ คริกเก็ต ซิกเซส ที่มี 23 ประเทศทั่วโลกให้เป็นดำเนินการบริการรถตู้  และนักศีกษาฝึกประสบการณ์โปรแกรมเอกธุระกิจการท่องเที่ยวจาก มหาลัยราชภัฎเชียงใหม่อีกครั้ง เพื่อดูแลและเป็นผู้ประสานงานระหว่างนักกีฬาและคณะผู้ติดตาม  มีนักกีฬาจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 330คน  และคณะผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 300 คน โดยใช้รถตู้ จำนวน35คันเพื่อดูแลนักกีฬา ใช้รถตู้ จำนวน 32 คัน เพื่อดูแลและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ให้กับคณะผู้ติดตาม

 

 

 

ทำหน้าที่แนะนำและประสานงาน

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
© 2006, Somboon Tour
This website is designed & develloped by Chiangmaizone dot com