เกี่ยวกับ สมบูรณ์ทัวร์
   
    + ประวัติสมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 1
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 2
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 3
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 1
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 2
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 3
 
    + ประวัติสมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่
 
    + รวมภาพการแข่งขัน
 
 
ภาพ คลิปวีดีโอ

 

 

 

 

 

 

 


ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา2

 

  Mr. Preecha   
ทำหน้าที่นั่งรอรับบริการลูกค้า เป็นประจำทุกวันนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ มอบดอกไม้ให้
เพื่อตอบแทนที่ ได้รับการบริการที่สุดประทับใจ
แก่ น้องกระแตที่เป็นผู้ดูแล
และผู้รับโทรศัพท์ประจำอ๊อฟฟิสสนุกสนานกับลูกค้าญี่ปุ่น 
ในทัวร์ผจญภัยในป่าอย่างตื่นเต้นริการลูกค้าสิงคโปร์ ที่เชียงรายอย่างสนุกสนาน


รถสามล้อตุ๊กๆจำนวนมากมีไว้คอยบริการเสริม
ในทุกๆ กิจกรรมต่างๆที่เราได้รับความไว้วางใจ
ด้วยความสุภาพ


รถสองแถวแดงไว้บริการ ถ้าเวลาเร่งด่วนในทุกๆงานที่ผ่านมาตลอดเวลา

 
 
 
© 2006, Somboon Tour
This website is designed & develloped by Chiangmaizone dot com