เกี่ยวกับ สมบูรณ์ทัวร์
   
    + ประวัติสมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 1
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 2
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 3
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 1
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 2
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 3
 
    + ประวัติสมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่
 
    + รวมภาพการแข่งขัน
 
 
ภาพ คลิปวีดีโอ

 

 

 

 

 

 

 


ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา1

สมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่ เริ่มต้นจากผลงานการให้บริการลูกค้าอย่างอบอุ่นและจริงใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายปรีชา ศรีสวัสดิ์

ในปี พ.ศ. 2544

จึงเปิดกิจการเป็นธุรกิจนำเที่ยว สำนักงาน
เป็นห้องเล็กๆตั้งอยู่ข้างประตูทางเข้าของ
โรงแรมพรพิงค์บริเวณย่านไนท์บาซาร์
(ดูตามแผนที่)
เลขที่ 40 – 42 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในปี พ.ศ. 2546

ได้ย้ายมาตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับสำนักงานเดิม
ด้านหน้าโรงแรมพรพิงค์ ตั้งอยู่เลขที่ 23/4 ถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดทำธุระกิจ บริการนำเที่ยว
(ทัวร์), รถตู้และรถเก๋งให้เช่าพร้อมคนขับ
และบริการด้านอินเตอร์เน็ต และ กาแฟสด
เพื่อบริการอำนวย ความสะดวกให้แก่ลูกทัวร์
และนักท่องเที่ยว และลูกค้าที่มาใช้บริการ

 
 
 
 
 
 
© 2006, Somboon Tour
This website is designed & develloped by Chiangmaizone dot com