เกี่ยวกับ สมบูรณ์ทัวร์
   
    + ประวัติสมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 1
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 2
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 3
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 1
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 2
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 3
 
    + ประวัติสมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่
 
    + รวมภาพการแข่งขัน
 
 
ภาพ คลิปวีดีโอ

 

 

 

 

 

 

 


ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ 3

Mr. Maurice D. Bromley  ได้ทำการเปิดงาน
Chiangmai international Cricket-Sixes 2007

  

ในวันเลี้ยงแนะนำตัวที่โรงแรมพรพิงค์ 31 มีนาคม 2550

  

น้องๆนักศีกษาฝึกประสบการณ์ ได้ถ่ายรูปร่วมกับทีมนักกีฬาของตัวเอง

  

  

  

  
  
  
 

  

 

 
 
 
© 2006, Somboon Tour
This website is designed & develloped by Chiangmaizone dot com